Nederland: mijn land niet meer

Nederland, van oudsher het land met een bestuurlijk klimaat van “doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg”, is verworden tot het land van de uiterst selectieve verontwaardiging, het land van extreme hypocrisie en het continue met twee maten meten. Een kleine bloemlezing. 

De ene leider, die het meest imperialistische land uit de geschiedenis bestuurt, wordt door dik en dun gesteund. Zelfs in de vele dubieuze oorlogen die werden opgetuigd door het publiek te manipuleren met inmiddels bewezen leugens zoals bijvoorbeeld de massavernietigingwapens die de aanleiding waren voor de Irak oorlog. Oorlogen die uiteindelijk bovendien duizenden miljarden aan publiek geld in de handen van de internationale oorlogsindustrie lieten vloeien. 

Nog een door ONS Nederland gesteund leider runt al 75 jaar het grootste concentratiekamp op aarde waar mensenrechtenschendingen standaard zijn. Een gepikt land notabene, gebaseerd op historische claims uit lang vervlogen tijden, mogelijk gemaakt door de internationale gemeenschap. Vol verschrikking en vele krokodillentranen in Den Haag, maar ondertussen stilletjes wel onthouden van stemming om met een wapenstilstand meer massaal bloedvergieten van deze leider te voorkomen.

De andere leider wordt niet gesteund. Als hij een land binnenvalt is hij meteen de grootste despoot op aarde. Dat de precieze oorzaak van het conflict eigenlijk ook grotendeels aan de politiek in Europa en de VS te wijten valt wordt voor het gemak vergeten. Wel wordt alles in de media uit de kast getrokken om het volk lekker mee te laten haten op deze leider. Tegelijkertijd wordt de corrupte schurkenstaat die is binnengevallen, en haar ‘grappige’ puppet leider, afgeschilderd als het braafste kindje uit de klas.

Nederland, het land waar je stilletjes met een tuinfakkel voor de deur van een politicus kan gaan staan en dan een half jaar cel krijgt. Terwijl als je de hersens inslaat van een politicus die niet wenselijk is je meteen wordt vrijgelaten na arrestatie. Want tja, als we moeten geloven wat de media verkondigd over deze bewuste man is het jammer dat de anti-fascisme Oekrainer niet met wat anders heeft geslagen dan een onschuldige paraplu. 

Nederland, het land waar de democratie ‘beschermt moet worden’ door bepaalde partijen of omroepen te verbieden of te censureren. Vooral tegen fascistische dreigingen zogenaamd, niet schuwend om verbod of censuur toe te passen wat op zichzelf per defintie juist kenmerkend is voor fascistisch bewind. Het land wat vrolijk meeknikt nu Europa op digitaal gebied meer surveillance en controle wil gaan toepassen waardoor de privacy en vrijheid van meningsuiting van de burgers onder druk komt te staan. Je zou toch maar geconfronteerd worden met informatie die niet in lijn is met wat je dagelijks door de strot geduwd krijgt op 1 van je vele schermen.

Nederland, het land waar medische privacy extreem hoog in het vaandel staat als er onderzocht moet worden of vrijwel ongeteste, versneld op de markt gebrachte vaccins, oversterfte hebben veroorzaakt. Maar waar nog geen twee jaar geleden alle medische privacy overboord mocht worden gegooid door met QR codes aan te tonen dat je je burgerplicht had gedaan en die arm had opgestroopt voor frikandelveilige vaccins.

Nederland, het land van de boeren. Bekend en befaamd om zijn ultramoderne schone agrarische sector. Een sector die nu compleet moet worden afgebroken door bizar vastgestelde Europese emissie normen. Niemand hoor je erover waar ons voedsel dan wel zal worden geproduceerd (en hoe) en wat er voor in de plaats komt als agrarische bestemmingen overal verdwijnen. Tristate city iemand?

Nederland, het land waar een burgermeester van onze bekendste stad 3 jaar geleden in het begin van de corona een massale demonstratie toestond en verdedigde. Een demonstratie die toen nog een ernstig gevaar voor de gezondheid leek te zijn. Maar waar de burgermeester uitsprak dat de vrijheid van meningsuiting zo’n groot goed is dat het altijd moet worden gehonoreerd. Dezelfde burgermeester verwierf bij mij persoonlijk faam toen ik met eigen ogen zag hoe belangrijk die vrijheid van meningsuiting opeens is als die tegen het algemene narratief ingaat… En hoeveel geweld dan opeens toelaatbaar is om de demonstratie op nooit eerder vertoonde wijze uit elkaar te slaan.

Nederland, het land waar koopkracht key is. Maar waar we voor dezelfde producten een veel hogere prijs betalen dan in andere Europese landen. Een land waar gewone levensmiddelen in de afgelopen 3 jaar minstens in prijs zijn verdubbeld en zonder inflatiecorrectie op de meeste lonen. Het land wat ooit zo welvarend was, maar nu langzaam zal worden afgebroken met de uitrol van de Europese agenda 2030.

Nederland, het land met een leider die een enorm slecht geheugen heeft, het met de waarheid niet zo nauw neemt en zijn beloftes nooit nakomt, maar wel steeds wordt herkozen. Heeft de Nederlandse kiezer Stockholmsyndroom? Of zijn we gewoon te druk en vervullen we slaafs onze ‘burgerplicht’ met de illusie dat ons land werkelijk bestuurt wordt doormiddel van een parlementaire democratie in plaats van door hogere machten met een eigen agenda.

Nederland, dat kleine platte koude kikkerlandje, het ooit zo befaamde bolwerk van vrede, tolerantie en rechtvaardigheid, mijn geliefde geboortegrond en de basis van mijn leven en identiteit, is het mijne niet meer… En dat doet nog altijd pijn. :'(