Vaccinatie Vetes (mijn verhaal)

Als afgestudeerd Mediawetenschapper en media maker weet ik natuurlijk heel goed hoe de media werkt en wat voor technieken er in een edit kunnen worden toegepast om de perceptie van de kijker te sturen. Toch besloot ik, toen ik via via benaderd werd of ik mee wilde doen aan een documentaire voor de NPO over de polarisatie in de samenleving omtrent Corona, om mee te doen. Misschien een beetje naïef om te denken dat dat goed zou gaan aflopen… 😉

Al ruim een jaar spreek ik mij expliciet uit tegen de coronamaatregelen en het valt mij op hoe weinig kritisch de mainstream media in al die tijd is geweest op wat zich afspeelde. Het leek alsof de gehele MSM een spreekbuis was geworden voor het overheidsbeleid en dat alle kritische tegengeluiden meteen met de grond gelijk werden gemaakt. Veelal door de personen in kwestie te ridiculiseren of ze in een negatief daglicht te zetten.

Deze documentaire voelde voor mij als een kans om het klassieke beeld wat mensen hebben van zogenaamde ‘Wappies’ te counteren door logisch, helder en feitelijk te beargumenteren waarom ik mij niet wilde laten vaccineren en waarom het overheidsbeleid (wereldwijd) niet klopt. En dus om feiten over het virus en vaccinatie te noemen die je nooit hoort op de MSM en daar wellicht wat mensen mee te kunnen overtuigen om hun beeld bij te stellen en zelf op onderzoek uit te gaan.

De voorgesprekken met de maker stemden mij hoopvol dat ze daadwerkelijk een ander geluid wilden laten horen. Zij was erg geïnteresseerd in mijn visie op de zaken, bevestigde persoonlijk veel van wat ik beschreef, en ook tijdens de draaidagen werd dit gevoel alleen maar versterkt.

Ik had een goede band met de maker en vertrouwde erop dat ze een eindproduct zou afleveren wat daadwerkelijk een afspiegeling was van de tijd die we samen hadden doorgebracht en wat ik daarin had verteld. Er was zelfs nog een tweede draaimoment ingepland om te filmen dat ik in natuurwater ging zwemmen. Een gewoonte die ik opgepikt heb omdat het gezond is, voor ontspanning zorgt en het een goede manier is voor mijzelf om dicht bij mijzelf te blijven en in mijn kracht te staan.

Zo voelde dat ook, ten tijden van de docu, dat ik heel erg in mijn kracht stond. Echter na het zien van de docu ben ik er echt een paar weken goed ziek van geweest om verschillende redenen.

Ik werd door een melodramatische voice-over afgeschilderd als een slachtoffer, er werden dingen genoemd die feitelijk niet klopten en van mijn heldere feitelijke argumentatie was niets overgebleven. Alleen mijn gevoelsmatige argumenten hebben de edit overleefd en ik zeg steeds in beeld dat ik hele goede redenen heb om mij niet te laten vaccineren en om mij uit te spreken, maar ik mag ze nergens noemen.

De enige reden dat ik meedeed was om op de MSM een ander geluid te laten horen, om mensen die normaal nooit andere informatie krijgen te confronteren met feiten die ze nooit te horen krijgen omdat dat het overheids narratief zou ontkrachten.

En, dat was heel belangrijk voor mij, om het beeld wat mensen van ‘Wappies’ hebben te ontkrachten. Want het is voor mij persoonlijk (en ik denk voor velen met mij) enorm frustrerend om je uit te spreken, omdat je het niet alleen voor jezelf doet maar eigenlijk vooral om je medemens te beschermen. Dezelfde medemens die er al anderhalf jaar een sport van lijken te maken om mensen die zich uitspreken te ridiculiseren en te pesten met een term die eigenlijk oorspronkelijk van toepassing was op gekke doorgesnoven figuren uit de gabbertijd.

Het was niet leuk om in kranten de feitelijk onjuiste informatie over mijn ‘slachtofferschap’ terug te lezen en om op fora te zien dat het klassieke beeld van ‘De Wappie’ door deze docu alleen maar werd bevestigd. Ik was overigens niet de enige die zich echt misbruikt voelde in de docu. Mijn woongroepgenoten Sefrijn en Eline zijn er wat dat betreft nog bekaaider vanaf gekomen. Zij hebben op Facebook zelfs een rectificatie geplaatst.

Ik heb de maker terug gegeven dat je geen wederzijds begrip kan stimuleren door moedwillig slachtoffers te creëren, maar door duidelijk te laten zien waarop de denkbeelden van de ‘afvallige groep’ zijn gebaseerd. In die opzet heeft de maker met deze documentaire in mijn ogen de plank dus volledig mis geslagen.

Weer een goede leer voor de volgende keer, al denk ik dat je mij vanaf nu nooit meer zult zien op televisie. 😉

https://www.npostart.nl/vaccinatie-vetes/17-11-2021/POW_05229596